Nieuw Middenschip voor ZZ-6


Boven: oude situatie | Onder: ontwerp, uitvoering en nieuwe situatie